ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 11:
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|ความสำคัญ
|colspan="1" valign="top"|พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย และเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกที่ 2 ของไทย คือ [[มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย]] (มจร.)
|-
!colspan="1" align="left" valign="top"|นิกาย
ผู้ใช้นิรนาม