ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
{{กล่องข้อมูล รัฐสภา
| name = สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา
| coa_pic = Seal of the House of Representatives.svg
| session_room = State of the Union.jpg
'''สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|United States House of Representatives}}) เป็นหนึ่งในสองสภาของระบบ[[สภาคู่]]ของ[[รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา]] คู่กับ[[วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา|วุฒิสภา]]
 
แต่ละ[[รัฐ (สหรัฐอเมริกา)|รัฐ]]ใน[[สหรัฐอเมริกา]]มีผู้แทนที่ได้รับเลือกจากจำนวนประชากรของแต่ละเขตที่แบ่งตามจำนวนประชากร จำนวนของ[[ผู้แทนราษฎร]]ของแต่ละมลรัฐจึงขึ้นอยู่กับจำนวนประชากร [[มลรัฐแคลิฟอร์เนีย]]ที่มีประชากรมากที่สุดมีผู้แทนราษฎรทั้งหมด 53 คน สภาผู้แทนราษฎรสมัยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 435 คน<ref>See Public Law 62-5 of 1911, though Congress has the authority to change that number</ref> สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนมีตำแหน่งสองปี ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
 
ระบบ[[สภาคู่]]เป็นระบบที่ [[ผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา]] (Founding Fathers of the United States) สร้างขึ้นเพื่อให้มีสภาที่เป็นผู้แทนของประชาชนที่เป็นเสียงของประชาชนเพื่อให้เป็นการทำให้สมดุลกับ[[วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา|วุฒิสภา]]ที่เป็นผู้แทนของรัฐบาลจากแต่ละมลรัฐ สภาผู้แทนราษฎรมักจะเทียบได้กับ[[สภาล่าง]] และวุฒิสภาเทียบได้กับ[[สภาสูง]] แต่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไม่ใช้คำดังกล่าว ทั้งสองสภามีหน้าที่ร่าง, เสนอ, พิจารณาและอนุมัติกฎหมาย
 
จากการที่สมาชิกได้รับเลือกมาจากกลุ่มคนจำนวนน้อย (ราว 693,000 คนต่อคนในปี [[ค.ศ. 2007]]) จากเขตที่มักจะมีความเห็นคล้ายคลึงกันจึงทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาที่ไม่มีความขัดแย้งกันเท่าวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์จากวุฒิสภา เช่นอำนาจในการเสนอบัญญัติการหารายได้เพิ่ม อำนาจการปลดนักการเมืองรวมทั้งประธานาธิบดี และเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถ้าจำนวนเสียงเลือกตั้งของ Electoral College ไม่เพียงพอตัดสินว่าผู้ใดควรจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี