ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหรียญรัตนาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''เหรียญรัตนาภรณ์''' เป็น[[เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จในพระองค์|เหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์]] สถาปนาขึ้นเมื่อ [[พ.ศ. 2412]] โดย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]สำหรับพระราชทานผู้ที่มีความดีความชอบทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน เดิมชื่อ [[เหรียญรจนาภรณ์]] และเปลี่ยนชื่อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในปี [[พ.ศ. 2416]]
 
== ประวัติ ==
 
เหรียญรัตนาภรณ์เป็น[[รายชื่อเหรียญราชอิสริยาภรณ์ไทย|เหรียญราชอิสริยาภรณ์]]ที่สร้างขึ้นโดย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2412]] สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์และในการช่าง เดิมชื่อ "เหรียญรจนาภรณ์" ซึ่งเป็นชั้นที่1 และ [[เหรียญบุษปมาลา]]ซึ่งเป็นชั้นที่2 ภายหลังจากการการตราพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2416 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "เหรียญรัตนาภรณ์" แต่การสถาปนาเหรียญรัตนาภรณ์ในครั้งนั้นก็ไม่ได้พระราชทานให้ผู้ใดมากกว่า 20 ปี<ref>สมเด็จกรมพระยาดำรงเดชานุภาพ, หน้า 174</ref>
 
จนกระทั่ง [[พ.ศ. 2444]] พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรารภถึงเจ้านายและข้าราชการ ซึ่งตามเสด็จประพาส[[เกาะชวา]]ต้องลำบากกรากกรำ เพื่อช่วยกันพยาบาล[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา|สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา]] ซึ่งประชวรหนักอยู่เกือบเดือน พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญรัตนาภรณ์ขึ้นใหม่ โดยให้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น เพื่อพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้โดยเสด็จในครั้งนั้นทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน และพระราชทานแก่ผู้อื่นเป็นบำเหน็จความชอบอย่างอื่นต่อมา
ผู้ใช้นิรนาม