ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: uk:Архієпископ Кентерберійський)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
[[ไฟล์:Rowan_Williams_-_by_Brian.jpg|thumb|280px |โรวัน วิลเลียมสอัครสังฆราช อาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บเทอร์เบอรีองค์ปัจจุบัน]]
'''อัครสังฆราชอาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บรีเทอร์เบอรี'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 43</ref> ({{lang-en|'''Archbishop of Canterbury'''}}) เป็นประมุขของสังฆราช[[บิชอป]]และผู้นำหลักของ[[นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์คริสตจักรแห่งอังกฤษ]], เป็นประมุขเชิงสัญลักษณ์ของ[[กลุ่มอังกลิคันแองกลิคันคอมมิวเนียน]] (Anglican Communion) และสังฆราชของสังฆมณฑลบิชอปประจำ[[มุขมณฑลแคนเตอร์บรีเทอร์เบอรี]] ซึ่งเป็นสังฆมณฑล (EpiscopalDiocese see)of ที่วัดทุกวัดต้องขึ้นอยู่กับในการเป็นส่วนหนึ่งของ[[กลุ่มอังกลิคัน]]Canterbury)
 
อัครสังฆราชอาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บเทอร์เบอรีคนองค์ปัจจุบันคือ[[โรวัน วิลเลียมส]] (Rowan Williams) ผู้เป็นอัครสังฆราชอาร์ชบิชอปองค์ที่ 104 ในที่สืบกันมากว่า 1400 ปีตั้งแต่[[นักบุญออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรี|อัครสังฆราชออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรีอาร์ชบิชอปออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรี]]ผู้ก่อตั้งสังฆมณฑล[[มุขมณฑล]][[แคนเตอร์บรีเทอร์เบอรี]]ที่เป็นสังฆมณฑลมุขมณฑลที่เก่าที่สุดในอังกฤษ ในปีค.ศ. 597
 
ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินแห่งแคนเตอร์บกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อัครสังฆราชอาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บเทอร์เบอรีขึ้นอยู่กับตรงต่อ[[สังฆมณฑลแห่งโรม|มุขมณฑลแห่งโรม]] (See of Rome) ระหว่าง[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]สถาบันศาสนาในคริสตจักรอังกฤษก็แยกตัวจากอำนาจการปกครองของ[[พระสันตะปาปา]]และสถาบัน[[คริสตจักรโรมันคาทอลิก]] เมื่อเริ่มแรกเป็นการชั่วคราวแต่ต่อมาก็เป็นการถาวร ตั้งแต่นั้นมาระบบฐานันดรต่างๆ ก็แยกตัวจากระบบของโรมันคาทอลิกมาเป็นระบบอิสระของตนเอง
 
ใน[[ยุคกลาง]]การเสนอชื่อและแต่งตั้งอัครสังฆราชอาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บเทอร์เบอรีและสังฆราชบิชอปอื่นๆ ก็มีด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็เลือกโดยแคนนอนของ[[มหาวิหารแคนเตอร์บรี]] บางครั้งก็โดยพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็โดย[[พระสันตะปาปา]] แต่ตั้งแต่[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]แล้ว[[นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ก็เป็นศาสนาของรัฐคริสตจักรประจำชาติ (state church) และอำนาจการเลือกก็เป็นของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ที่มาจากรายนามสองนามที่เสนอโดย “คณะกรรมมาธิการส่วนพระมหากษัตริย์ในการเสนอชื่อ” (Crown Nominations Commission)
 
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]
* [[นิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์]]
 
[[หมวดหมู่:อัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรี|*]]