ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรฮันกึล"

== ประวัติ ==
=== กำเนิดการเขียนใน[[เกาหลี]] ===
การเขียน[[ภาษาจีน]]แพร่หลายเข้าสู่[[เกาหลี]]ตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว มีการใช้อย่างกว้างขวางเมื่อ[[จีน]] เข้าปกครอง[[เกาหลี]]ในช่วง พ.ศ. 435 – 856 เมื่อประมาณ [[พ.ศ. 1000]].[ควรมีการอ้างอิ้งอ้างอิง] เริ่มเขียนภาษาเกาหลีด้วยอักษรจีนโบราณ เริ่มพบเมื่อราว [[พ.ศ. 947]].[ควรมีการอ้างอิ้งอ้างอิง] โดยมีระบบการเขียน 3 ระบบ คือ Hyangchal Gukyeol และ Idu ระบบเหล่านี้ใกล้เคียงกับระบบที่ใช้เขียน[[ภาษาญี่ปุ่น]] และอาจจะเป็นแม่แบบให้ภาษาญี่ปุ่นด้วย
ระบบ Idu ใช้การผสมกันระหว่างอักษรจีนกับสัญลักษณ์พิเศษเพื่อแสดงการลงท้ายคำกริยาในภาษาเกาหลี และใช้ในเอกสารทางราชการและบันทึกส่วนตัวเป็นเวลาหลายศตวรรษ ระบบ Hyangchal ใช้อักษรจีนแสดงเสียงของภาษาเกาหลี ใช้ในการเขียนบทกวีเป็นหลัก ภาษาเกาหลียืมคำจากภาษาจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้ภาษาเกาหลีสามารถอ่านหรือสื่อความหมายได้ด้วยอักษรจีน มีการประดิษฐ์สัญลักษณ์ขึ้นใหม่ราว 150 ตัว ส่วนใหญ่มีที่ใช้น้อยหรือเป็นชื่อเฉพาะ
ผู้ใช้นิรนาม