ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group =
| type_headman = ผู้ว่าการ
| headman = นาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รักษาราชการแทน
| headman = [[จารุวรรณ เมณฑกา|คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา]]
| type_secretary =
| secretary =