ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
*# '''[[เทศบาลตำบลสอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านหนุนและบางส่วนของตำบลบ้านกลาง
*# '''[[เทศบาลตำบลห้วยหม้าย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหม้ายทั้งตำบล
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหนุน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสอง)
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสอง)
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเตาปูนทั้งตำบล
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง'''ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวเมืองทั้งตำบล
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเอียบทั้งตำบล
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดนชุมพลทั้งตำบล
*# '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้าวทั้งตำบล
 
===ผู้นำชุมชน===
2,875

การแก้ไข