ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงช็อนมย็อง"

หน้าใหม่: '''องค์หญิงชอนมยอง''' พระราชชนนีในพระเจ้ามูยอล ทรงเป็นพระราชธ...
(หน้าใหม่: '''องค์หญิงชอนมยอง''' พระราชชนนีในพระเจ้ามูยอล ทรงเป็นพระราชธ...)
(ไม่แตกต่าง)
14

การแก้ไข