เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ศพของเขามาถึงกัวในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1554 และถูกฝังไว้ที่นั่น
== การสถาปนานักบุญ องค์อุปถัมภ์และงานฉลอง==
ถูกสถาปนาเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 15 ค.ศ.1622 พร้อมกับนักบุญอิกนาซิโอแห่งโลโยลส นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักบุญอิสิโดร ลาบอดอ และน้กบุญฟิลิป เนรี
 
ได้รับการยกย่องเป็นองค์อุปถัมภ์ในหลายสถานที่และภารกิจ:
* ค.ศ.1748 องค์อุปถัมภ์ ในแผ่นดินของแหล่งแห่งความหวังดี
* ค.ศ.1904 องค์อุปถัมภ์ การประกาศความเชื่อ
* ค.ศ.1927 สมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 11 สถาปนาเป็นองค์อุปถัมภ์งานแพร่ธรรมร่วมกับนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
* องค์อุปถัมภ์ลูกเสือคาทอลิก
องค์อุปถัมภ์ของนาบาร์รา ร่วมกับนักบุญเฟร์มิน และนักบุญ มารีอา ลา เรอัล
 
[[หมวดหมู่:นักบุญ]]
{{โครงบุคคล}}
341

การแก้ไข