ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ"

 
==บึงฉวาก==
''ดูบทความหลักที่ [[บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ]]''
บึงฉวากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กับ[[อ.หันคา]] [[จ.ชัยนาท]] และรับน้ำจากคูส่งน้ำซึ่งผันน้ำมาจาก[[แม่น้ำท่าจีน]] อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 
บึงฉวากเป็นฉวากเป็น[[ทะเลสาบ|แหล่งน้ำธรรมชาติ]]ขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กับ[[อ.หันคา]] [[จ.ชัยนาท]] และรับน้ำจากคูส่งน้ำซึ่งผันน้ำมาจาก[[แม่น้ำท่าจีน]] อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 
บึงฉวากมีความกว้างประมาณ 650 เมตร ความยาวประมาณ 6,500 เมตร ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,807 ไร่
ผู้ใช้นิรนาม