ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ"

 
== สิ่งก่อสร้าง ==
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1 - รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม อาทิ
{{บน}}
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 - มีตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร เดินดูปลาได้รอบตู้ มีอุโมงค์ยาวประมาณ 8.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย
**[[ปลาม้า]] (''Boesemania microlepis'')
*บ่อ[[จระเข้]]น้ำจืดขนาดพื้นที่ 3 ไร่
**[[ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น]] (''Polynemus multifilis'')
**[[ปลาบ้า]] (''Leptobarbus hoevenii'')
{{กลาง}}
**[[ปลาช่อนงูเห่า]] (''Channa aurolineatus'')
**[[ปลาเสือตอลายใหญ่]] (''Datnioides pulcher'')
**[[ปลาเทพา]] (''Pangasius sanitwongsei'')
{{ล่าง}}
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2 - มีตู้ปลาขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร เดินดูปลาได้รอบตู้ มีอุโมงค์ยาวประมาณ 8.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย
*อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 - มีตู้ปลาทรงกระบอกที่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 6.08 เมตร อุโมงค์ปลาใต้ทะเล ซึ่งเป็นอุโมงค์[[บันไดเลื่อน]]ความยาวกว่า 12.50 เมตร และมีความสูง 9 เมตร บรรจุปลาทะเลชนิดต่าง ๆ อาทิ
{{บน}}
**[[ปลาหมอทะเล]] (''Epinephelus lanceolatus'')
**[[ปลาชะลิน]] (''Chanos chanos'')
{{กลาง}}
**[[ปลาฉลามเสือดาว]] (''Stegostoma fasciatum'')
**[[ปลาโรนันจุดขาว]] (''Rhynchobatus djiddensis'')
{{ล่าง}}
และอุโมงค์ปลาฉลาม มีความยาว 16 เมตร กว้าง 6 เมตร นับเป็นอุโมงค์ที่เลี้ยง[[ปลาฉลาม]]ที่ใหญ่ที่สุดใน[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ภายในมีปลาฉลามชนิดต่าง ๆ ได้แก่
{{บน}}
**[[ปลาฉลามเลมอน]] (''Negaprion brevirostris'')
**[[ปลาฉลามครีบดำ]] (''Carcharhinus melanopterus'')
{{กลาง}}
**[[ปลาฉลามเสือดาว]] (''Stegostoma fasciatum'')
**[[ปลาฉลามขี้เซา]] (''Ginglymostoma cirratum'')
{{ล่าง}}
*บ่อ[[จระเข้]]น้ำจืดขนาดพื้นที่ 3 [[ไร่]] ซึ่งเลี้ยงจระเข้พันธุ์พื้นเมืองของไทย ได้แก่ [[จระเข้น้ำจืด]] (''Crocodylus siamensis'') และ[[จระเข้น้ำเค็ม]] (''C. porosus'') มีการแสดงโชว์จับจระเข้ทุกวัน วันละ 3 รอบ <ref>เอกสารแนะนำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม