ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Amx002"

# ก็แล้วแต่ท่านอเวไนยจะดื้อดึงเถิด
#:: <small>—— [[ผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#91d7d5">'''Clumsy'''</span>]] <span style="color:#fed8c5">{{•}}</span> [[คุยกับผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#93c1d2">'''พูดคุย'''</span>]] | [[พ.ศ. 2553|<span style="color:#a29a97">๒๕๕๓.</span>]][[26 ธันวาคม|<span style="color:#a29a97">๑๒.๒๖</span>]]<span style="color:#a29a97">,</span> <span style="color:#c1bebc">๑๔:๑๒ นาฬิกา</span> <span style="color:#dddbda">(ICT)</span> </small>
 
สิ่งที่คุณพูดเป็นธรรมะเหรอครับ ถึงกล่าวหาผู้อื่นที่ไม่เห็นด้วยเป็นอเวไนย ในเมื่อมุมมองของท่านไม่เห็นว่าเป็นการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย ก็ต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียด้วย หรือที่ท่านพยายามทำเป็นเพราะอำนาจอคติส่วนบุคคลที่มีต่อศาสนาคริสต์? ตัวผมเองก็เป็นพุทธนะครับ แต่ญาติผมบางคนก็เป็นคริสต์ แน่นอนว่าก็มีถกกันเรื่องธรรมะของแต่ละฝ่ายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปลบหลู่ หรือใช้ศัพท์แสงที่มันสองแง่สองง่ามให้เขาไม่พอใจ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพอเขามีความเชื่อต่างกัน ศาสนาต่างกันจะเป็นผู้ที่พูดกันด้วยธรรมะไม่เข้าใจ[[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 09:54, 27 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
== มวยไท่เก๊กตระกูลอู่ ==
77

การแก้ไข