ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การคืนพระชนม์ของพระเยซู"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล ประเภทศิลปะ
|ประเภทงาน = [[ชีวิตของพระเยซู]]
| ชื่อบทความ = การคืนพระชนม์ของพระเยซูคืนชีพคริสต์<br /><small>Death and resurrection of Jesus</small>
| ชื่อภาษาอื่น =
| ภาพ = Bouts Resurrection.jpg
| ภาพกว้าง =240px
| คำบรรยายภาพ =“การฟื้นชีพคืนพระชนม์ของพระเยซู”เยซูคริสต์” โดย [[เดียริค เบาท์]]
| หมวดหมู่ =[[:หมวดหมู่:พระเยซู|พระเยซู]]
}}
'''การสิ้นพระชนม์และการคืนชีพของพระเยซู'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. ([[ภาษาอังกฤษ]]2548). ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.'' (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : Deathราชบัณฑิตยสถาน. andISBN resurrection9749588339. หน้า 422.</ref> ({{lang-en|Resurrection of Jesus Christ}}) หมายถึง เหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่สุดในความเชื่อทาง[[คริสต์ศาสนา]]ที่เป็นพื้นฐานของปรัชญาและหลักการทางคริสต์ศาสนวิทยา ตาม[[พันธสัญญาใหม่]][[พระเยซู]]ผู้เป็นหัวใจของคริสต์ศาสนาถูก[[ตรึงกางเขน]], สิ้นพระชนม์, ถูกนำไปไว้ใน[[ที่เก็บศพ]], และทรงฟื้นจากความตายคืนพระชนม์สามวันหลังจากนั้น ([[พระวรสารนักบุญจอห์นยอห์น|จอห์นยอห์น]] {{bibleverse-nb|John|19:30–31|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาร์คมาระโก|มาร์คมาระโก]] {{bibleverse-nb|Mark|16:1|NIV}}, [[พระวรสารนักบุญมาร์คมาระโก|มาร์คมาระโก]] {{bibleverse-nb|Mark|16:6|NIV}}). พันธสัญญาใหม่ยังกล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์และการปรากฏตัวสำแดงพระองค์ของพระเยซูคริสต์อีกหลายครั้งต่อ[[อัครสาวกสิบสององค์]] และสาวกคนอื่นๆ รวมทั้ง “พี่น้องอีกห้าร้อยคนพร้อมกัน” ([http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corinthians%2015:6;&version=31; 1 โครินธ์ 15:6]]) ก่อนที่จะเสด็จ[[พระเยซูขึ้นสวรรค์|ขึ้นสวรรค์]] เหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์นี้ฉลองกันระหว่าง[[วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์]] และ [[อีสเตอร์]]
 
ชนกลุ่มอื่นๆ เช่น [[ชาวยิว]] [[มุสลิม]] [[บาไฮ]] และนิกายหรือลัทธิบางลัทธิของคริสต์ศาสนาไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นชีพคืนพระชนม์จริงหรือไม่<ref>Lorenzen, Thorwald. ''Resurrection, Discipleship, Justice: Affirming the Resurrection Jesus Christ Today.'' Macon, Georgia: Smyth & Helwys, 2003, p. 13.</ref>
 
== อ้างอิง ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{commonscat|Resurrection of Christ|การคืนชีพพระชนม์ของพระเยซูคริสต์}}
{{Gospel Jesus}}
{{โครงศาสนา}}
1,169

การแก้ไข