ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสารภี"

== สถานที่สำคัญ ==
* [[ถนนเชียงใหม่-ลำพูน]] เป็นถนนที่มีต้น[[ยางนา]]อายุกว่าร้อยปี เรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง รวมกว่า 1,000 ต้น
* [[เวียงกุมกาม]] เมืองโบราณใต้พิภพ
 
== อ้างอิง ==
54,645

การแก้ไข