ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Amx002"

# การใส่ป้ายเช่นนั้น เป็นหนทางหนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาวิกิพีเดีย หาใช่การบ่อนทำลายวิกิพีเดียไม่
 
:: <small>—— [[ผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#91d7d5">'''Clumsy'''</span>]] <span style="color:#fed8c5">{{•}}</span> [[คุยกับผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#93c1d2">'''พูดคุย'''</span>]] | [[พ.ศ. 2553|<span style="color:#a29a97">๒๕๕๓.</span>]][[25 ธันวาคม|<span style="color:#a29a97">๑๒.๒๕</span>]]<span style="color:#a29a97">,</span> <span style="color:#c1bebc">๑๙:๕๓ นาฬิกา</span> <span style="color:#dddbda">(ICT)</span> </small>
 
# "กรุณาอย่านำใส่ซึ่งเนื้อหาในวิกิพีเดีย โดยไม่เป็นการช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับบทความ" "บุคคลที่ถูกบันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง มีชื่อเสียง โดยมีผลงานที่ถูกกล่าวถึงในสื่ออื่นนอกเหนือจากสื่อของบุคคลนั้น"
#* กรุณาเปิด reference '''1. รายการชีวิตชีวา. "การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน", สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3''' ดู
{{ใคร}}# "ถ้าคุณเห็นว่าบทความบุคคลไหนไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสามารถช่วยติดป้าย ถ้าบุคคลนั้น อาจจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้อธิบายไว้ว่าคนนั้นสำคัญอย่างไร เผื่อให้ผู้เขียนกลับมาแก้ไข"
#* Ans. หลี่ เว่ยหมิง เป็นผู้สืบทอดมวยไทเก็กตระกูลอู่รุ่นที่ 6 [[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 20:26, 25 ธันวาคม 2553 (ICT)
#:: [[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 20:26, 25 ธันวาคม 2553 (ICT)
 
# การได้ออกโทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม ฯลฯ ไม่ได้วัดว่าบุคคลนั้น ๆ มีชื่อเสียง
"บุคคลที่ถูกบันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง มีชื่อเสียง โดยมีผลงานที่ถูกกล่าวถึงในสื่ออื่นนอกเหนือจากสื่อของบุคคลนั้น"
# "หลี่ เว่ยหมิง เป็นผู้สืบทอดมวยไทเก็กตระกูลอู่รุ่นที่ 6" ก็ไปบอกในบทความ แล้วใส่แหล่งอ้างอิง'''อันน่าเชื่อถือได้'''ไว้ด้วย
กรุณาเปิด reference '''1. รายการชีวิตชีวา. "การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน", สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3''' ดู
# ที่ติดป้ายเช่นนั้น เพราะบทความมีแหล่งอ้างอิงน้อยมาก นำให้ขาดความน่าเชื่อถือ
 
:: <small>—— [[ผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#91d7d5">'''Clumsy'''</span>]] <span style="color:#fed8c5">{{•}}</span> [[คุยกับผู้ใช้:Clumsy|<span style="color:#93c1d2">'''พูดคุย'''</span>]] | [[พ.ศ. 2553|<span style="color:#a29a97">๒๕๕๓.</span>]][[25 ธันวาคม|<span style="color:#a29a97">๑๒.๒๕</span>]]<span style="color:#a29a97">,</span> <span style="color:#c1bebc">๒๐:๔๖ นาฬิกา</span> <span style="color:#dddbda">(ICT)</span> </small>
"ถ้าคุณเห็นว่าบทความบุคคลไหนไม่ผ่านเกณฑ์ คุณสามารถช่วยติดป้าย
{{ใคร}} ถ้าบุคคลนั้น อาจจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง แต่ไม่ได้อธิบายไว้ว่าคนนั้นสำคัญอย่างไร เผื่อให้ผู้เขียนกลับมาแก้ไข"
Ans. หลี่ เว่ยหมิง เป็นผู้สืบทอดมวยไทเก็กตระกูลอู่รุ่นที่ 6 [[ผู้ใช้:Amx002|Amx002]] 20:26, 25 ธันวาคม 2553 (ICT)
1,169

การแก้ไข