ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

ผู้ฝึกจำเป็นจะต้องพินิจพิเคราะห์โดยสม่ำเสมอ ตลอดเวลาการฝึกฝน ให้ถูกต้องในทุกๆ กระบวนท่ามวยจนสามารถปฎิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ การฝึกฝนควรเริ่มฝึกไปทีละท่าร่าง เมื่อทำได้จนหมดแล้ว จึงพยายามฝึกทำทั้ง 13 ท่าร่างให้ได้พร้อมกันขณะที่ฝึกฝนกระบวนท่ามวย
 
1.# 胸 หันเซวียง; hán xiōng
2.# 背 ป๋าเป้ย; bá bèi
 
3.# 頂 ถีติ่ง; tí dĭng
2. 拔 背 ป๋าเป้ย; bá bèi
4.# 肘 เฉินโจ่ว; chén zhŏu
 
5.# 肩 ซงเจียน; sōng jiān
3. 提 頂 ถีติ่ง; tí dĭng
6.# 襠 เตี้ยวตั้ง; diào dăng
 
7.# 襠 กั่วตั้ง; guŏ dăng
4. 沉 肘 เฉินโจ่ว; chén zhŏu
8.# 肫 ฮู่เจิน; hù zhūn
 
9.# 正中 เหวยหลู่เจิ้นจง; wĕi lǘ zhèng zhōng
5. 松 肩 ซงเจียน; sōng jiān
10.# ชี่เฉินตันเถียน; qì chén dān tián
 
11.# 腾挪 เถิงหนัว; téng nuó
6. 吊 襠 เตี้ยวตั้ง; diào dăng
12.# 战 สั่นจั้น; shăn zhàn
 
13.# 清 ซีเสอเฟินชิง; xū shí fēn qīng
7. 裹 襠 กั่วตั้ง; guŏ dăng
 
8. 護 肫 ฮู่เจิน; hù zhūn
 
9. 尾 闾 正中 เหวยหลู่เจิ้นจง; wĕi lǘ zhèng zhōng
 
10. 氣 沉 丹 田ชี่เฉินตันเถียน; qì chén dān tián
 
11. 腾挪 เถิงหนัว; téng nuó
 
12. 闪 战 สั่นจั้น; shăn zhàn
 
13. 虚 实 分 清 ซีเสอเฟินชิง; xū shí fēn qīng
 
== มวยไท่เก็กตระกูลอู่ในประเทศไทย ==
131,132

การแก้ไข