ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

(→‎ลักษณะเฉพาะของมวยไท่เก๊กตระกูลอู่: เรียบเรียงคำอธิบายใหม่)
{{เริ่มอ้างอิง}}
* คณิต ครุฑหงษ์ (2527). มวยไทเก๊ก. สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, กรุงเทพฯ.
* หลี่ เว่ย หมิง (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์2552). ประวัติมวยไทเก็กสกุลอู่. ชมรมมวยไทเก็กสกุลอู่แห่งประเทศไทย武式太极拳精粹研究全书, กรุงเทพฯ.
{{จบอ้างอิง}}
 
77

การแก้ไข