ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชบัณฑิต"

เพิ่มขึ้น 55 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
(→‎แหล่งข้อมูลอื่น: ทำไมลิงก์ไปสำนักเดียว)
 
== ราชบัณฑิตในประเทศอื่น ==
คำว่า "ราช-" นำหน้าหมายถึงความเกี่ยวข้องกับ[[พระมหากษัตริย์]] ราชบัณฑิตจึงหมายเฉพาะของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข องค์การวิทยาการของราชอาณาจักรที่อาจนับว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกได้แก่ "[[ราชสมาคมแห่งลอนดอน]]" (Royal Society of London) ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2205]] "เพื่อยกระดับความรู้ด้านธรรมชาติ" โดยบรมราชานุญาตของ[[สมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่ชาร์ลส์ที่ 32 แห่งอังกฤษ]] (ตรงกับรัชสมัย[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]) จำกัดสมาชิกเฉพาะสาขาด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[คณิตศาสตร์]] แรกเริ่มมีสมาชิก 150 คนในจำนวนนี้ได้รับเลือกในปีถัดมาให้เป็น "Fellows" ที่อาจเรียกได้ว่า "ราชบัณฑิต" 10 คน ์[[ไอแซก นิวตัน]]นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 15 ที่ได้รับเลือก ในเวลา 9 ปีต่อมา ในช่วงเวลา 336 ปี (พ.ศ. 2206-2542) ราชสมาคมแห่งลอนดอนมีผู้ได้รับเลือกเป็นราชบัณฑิต 381 คน หรือเฉลี่ยปีละ 1.134 คน <ref>[http://www.gap-system.org/~history/Societies/FRS.html รายชื่อสมาชิกในราชสมาคมแห่งลอนดอน]</ref>
 
ข้อแตกต่างระหว่างราชสมาคมแห่งลอนดอน และ[[ราชบัณฑิตยสถาน]]ได้แก่การเน้นสาขาวิทยาการ ราชสมาคมแห่งลอนดอนจำกัดสมาชิกเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะที่ราชบัณฑิตยสถานของประเทศไทยเป็นสถาบันสหวิทยาการ
59

การแก้ไข