ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เรือนแพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''เรือนแพ''' คือ เรือนที่เคยตั้งอยู่บนแพในน้ำแล้วยกขึ้นมาปลูกบนบก<ref>[[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒]]</ref> อาจหมายถึง
* [[เรือนแพ (ภาพยนตร์)|ภาพยนต์ร์ภาพยนตร์]]
* [[เรือแพ (เพลง)|เพลง]]
* ละครโทรทัศน์