ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ดูเพิ่ม [[รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
* [[หม่อมหลวงจักรานพคุณ ทองใหญ่|หม่อมหลวง จักรานพคุณ ทองใหญ่]] (ศิษย์เก่า) : นักวิชาการเกษตร นักเขียนชาวไทย
* [[มาลีรัตน์ แก้วก่า]] (ศิษย์เก่า) : นักการเมือง
* [[วสุ ห้าวหาญ]] (ศิษย์เก่า) : นักแต่งเพลง
2,290

การแก้ไข