ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

{{ปางพระพุทธรูป}}
({{ปางพระพุทธรูป}})
==อ้างอิง==
*สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]. '''[[ตำนานพุทธเจดีย์]]'''. ธนบุรี : ศิลปาบรรณาคาร โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513.
*เรื่องพระพุทธรูปปางต่างๆ หลวงบริบาลบุรีรัตน์ และนายเกษมบุญศรี (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์ขึ้นเพื่อพระราชทานในงานพระราชกุศลราชคฤหมงคลขึ้นพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2500)
*สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย อาจารย์จิตร บัวบุศย์
*ศิลปในประเทศไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล
*http://www.lekpluto.com/index02/special06.html
*http://www.banfun.com/
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]
{{ปางพระพุทธรูป}}
[[หมวดหมู่:ปางพระพุทธรูป]]
{{โครงศาสนา}}
32,569

การแก้ไข