ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

# สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย อาจารย์จิตร บัวบุศย์
# ศิลปในประเทศไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล
 
# [http://www.dhammathai.org/pang/pang.php เว็บไซต์ธรรมะไทย]
# [http://www.lekpluto.com/index02/special06.html เว็บไซต์เล็กพลูโต]
# [http://www.banfun.com/ เว็บไซต์บ้านฝัน]
# [http://dr-natachai.blogspot.com/ "พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก พ.ศ.2434"]
 
{{ปางพระพุทธรูป}}