ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามสมุทร"

* สกุลศิลปพระพุทธรูปในประเทศไทย อาจารย์จิตร บัวบุศย์
* ศิลปในประเทศไทย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล
 
* [http://dr-natachai.blogspot.com/ '''พระกริ่งปวเรศ''' รุ่นแรก พ.ศ.2434]
* http://www.dhammathai.org/pang/pang.php
{{ปางพระพุทธรูป}}
[[หมวดหมู่:ปางพระพุทธรูป|ห้ามสมุทร]]