ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

เพิ่มหอประวัติ
(เพิ่มหอประวัติ)
| list9 =[[ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์คอมพิวเตอร์]] • [[ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์]] • [[ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย]] • [[ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม]] • [[ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน]] • [[ศูนย์สมุนไพรทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์สมุนไพรทักษิณ]] • [[ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ]] • [[ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก]] • [[ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีภาคใต้]] • [[ศูนย์กริด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์กริด]] • [[ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้]] • [[ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ]]
| group10 = หน่วยงานอื่นๆ
| list10 =[[หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|หอประวัติ]] • [[สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|สถานีวิทยุกระจายเสียง]] • [[สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด|สหกรณ์ออมทรัพย์]] • [[ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ]]
| below = [[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์|หมวดหมู่]] • [[วิกิพีเดีย:โครงการวิกิสถานศึกษา|โครงการ]] • [[สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย|สถานีย่อย]]
}}<noinclude>
342

การแก้ไข