ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 1
| [[วรัญ ตันชัยสวัสดิ์|รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์]]
| ผู้อำนวยการ
| พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน
 
|}
 
== ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษา ==
1. '''ประเภทโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์''
2. '''ประเภทคัดเลือกทั่วไป''' เป็นการสอบคัดเลือกรูปแบบปกติ ดำเนินการสอบคัดเลือกด้วยโรงเรียน โดยแบ่งจำนวนการรับนักเรียนดังนี้
* ''มัธยมศึกษาปีที่ 1'' รับประมาณ 140 คน ต่อปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกหลานของบุคลากร[[มหาวิทยาสงขลานครินทร์]] 70 คน กลุ่มบุคคลทั่วไป 35 คน และกลุ่มอุปการะคุณ 35 คน
* ''มัธยมศึกษาปีที่ 4'' รับตามจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม มีประสงค์เข้าเรียนในแผนการเรียนดังกล่าว มากหรือน้อยเพียงใด
 
== คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของนักเรียน ==
== อ้างอิง ==
<references />
 
 
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์}}
342

การแก้ไข