ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
(โรบอต แก้ไข: mk:Rolls-Royce)
ในประเทศไทย รถโรลส์รอยซ์ได้ใช้เป็นรถยนต์พระที่นั่ง ดังนี้
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม VI หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.2901 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม VI หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.902 รถยนต์พระที่นั่ง ใช้ในราชการประจำ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]]
 
* สังกัดกองพระราชพาหนะในพระองค์[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] วังศุโขทัย
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม VI หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.9042 และ ร.ย.ล.905904 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
** โรลส์รอยซ์ ซิลเวอร์ สเปอร์ ลิมูซีน หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล.4 และ ร.ย.ล.5 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
** โรลส์รอยซ์ แฟนทอม หมายเลขทะเบียน 1ด-9004 รถยนต์พระที่นั่งใน[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]]
7

การแก้ไข