ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เป็น[[กฎหมายไทย]]ฉบับแรกที่เมื่อร่างเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว ได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการลง[[ประชามติ]]เพื่อขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ ณ วันที่ [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2550]] ผลปรากฏว่าผู้มาลงประชามติร้อยละ 57.81 เห็นชอบ และร้อยละ 42.19 ไม่เห็นชอบ ประธาน สนช. จึงนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย[[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]ให้ทรงลงพระปรมาภิไธย
 
เนื่องจากในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศ การร่างจึงดำเนินไปบนความร้อนแรงทางการเมือง เผชิญหน้าทั้งจากฝ่ายที่สนับสนุนให้มีการเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ และฝ่ายที่ต่อต้าน รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นขั้นตอนการร่าง อาทิ การขาดความมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากประชาชน การที่ คมช. ผูกขาดการสรรหาสมาชิก สสร. และในเนื้อหาสาระของร่าง อาทิ มีการกำหนดให้[[สมาชิกวุฒิสภา]]เกือบกึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งมาจากการแต่งตั้ง การลดฐานอำนาจของ[[ฝ่ายบริหาร]]และ[[พรรคการเมือง]] การเพิ่มอำนาจของฝ่ายทหารและ[[อมาตยาธิปไตย|ระบอบอมาตยาธิปไตย]] รวมถึงการนิรโทษกรรม คมช. เองสำหรับการก่อรัฐประหาร
 
[[ไฟล์:2007 Thai constitutional referendum chart.png|thumb|ผลการออกเสียงประชามติ]]
342

การแก้ไข