ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

*เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
*'''พระคาถาบูชา'''
คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๙19 จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
1,678

การแก้ไข