ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

*'''พระคาถาบูชา'''
คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๙ จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
 
==ดูเพิ่ม==
1,678

การแก้ไข