ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==ความเชื่อและคตินิยม==
*เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
==*'''พระคาถาบูชา=='''
 
==พระคาถาบูชา==
คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด ๑๙ จบ
*''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ
*จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ''
 
==ดูเพิ่ม==
1,678

การแก้ไข