ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

* [[พระองค์เจ้าชื่น]]และ[[พระองค์เจ้าเกิด]] พระราชบุตรใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเสนาพิทักษ์|กรมพระราชวังบวรเสนาพิทักษ์]]
* กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ([[เจ้าสามกรม]]) พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]
* [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรี]]
* [[สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต]] (รัชสมัย รัชกาลที่ 2)
* [[พระองค์เจ้าชายอรนิกา]]พระราชโอรสใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]กรุงธนบุรี
* [[เจ้าจอมมารดาสำลี]]พระราชธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]กรุงธนบุรี และเป็นพระมเหสีใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ในรัชกาลที่ 2
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ]] (หม่อมไกรสร) พระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]]
 
5,840

การแก้ไข