ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮ็อนแอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|}}
 
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีชอนชูชอนชู แทฮู''' ทรงเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้าแทจงกับสมเด็จพระชายาซอนอึย ทรงมีพระนามเดิมว่า '''ฮวางโบซู''' หรือองค์หญิงซู พระนางทรงมีพระเชษฐาคือ [[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ]]หรือองค์ชายวังชี และทรงมีพระขนิษฐา คือ องค์หญิงซอลหรือสมเด็จพระราชินีฮอนจอง เมื่อพระนางมีอายุได้ 16 ปี พระนางพร้อมกับองค์หญิงซอลได้อภิเสกไปเป็นพระมเหสีของ[[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ]]ในปี [[ค.ศ. 979]] พระนางจึงได้รับพระนามมเหสีว่า '''สมเด็จพระราชินีฮอนแอ''' ส่วนองค์หญิงซอลได้รับพระนามมเหสีว่า '''สมเด็จพระราชินีฮอนจอง''' ในปี [[ค.ศ. 980]] พระนางก็ทรงพระครรภ์และประสูติพระราชโอรส คือ [[พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ|องค์ชายวังซง]] และในปี [[ค.ศ. 981]] [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ]]ทรงสิ้นพระชนม์ องค์ชายวังชีขึ้นครองราชย์เป็น[[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ]] พระเจ้าซองจงทรงให้พระนางฮอนแอพร้อมกับเหล่าพระมเหสีและพระสนมของพระเจ้าคยองจออกจากวังทั้งหมด แต่พระเจ้าซองจงทรงให้องค์ชายวังซงอยู่ในวังต่อไป พระเจ้าซองจงทรงพระราชทานนามให้พระนางฮอนแอว่า '''สมเด็จพระราชินีซุงด็อก''' และพระราชทานพระราชวังซุงด็อกให้แต่พระนางซุงด็อกและพระนางฮอนจองทรงกลับไปอยู่ที่พระราชวังมยองบกกับพระนางซินจองผู้เป็นพระอัยยิกา พระเจ้าซองจงทรงห้ามไม่ให้พระนางซุงด็อกพบกับองค์ชายวังซง ทำให้พระนางต้องอยู่ในฮวางจูตลอดเวลา และในปี [[ค.ศ. 983]] เผ่าคิตันทางตอนเหนือได้นำทัพมาบุกตอนเหนือของอาณาจักรโครยอ พระนางซุงด็อกก็มีดำริที่จะต้านศึกเผ่าคิตัน เผ่าที่มีความเข้มแข็งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับดำริของพระนางซุงด็อก จึงให้การสนับสนุนจนสุดกำลัง แต่ทว่ากลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจง ด้วยเรื่องต้านศึกคิตันนี้เอง ทำให้พระเจ้าซองจงและพระนางซุงด็อกพี่น้องต้องบาดหมางใจกัน
 
ในปี [[ค.ศ. 997]] พระเจ้าซองจงทรงสิ้นพระชนม์โดยไม่มีพระราชโอรส องค์ชายวังซง จึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อทรงมีพระนามว่า [[พระเจ้ามกจงแห่งโครยอ]] พระเจ้ามกจงทรงพระราชทานนามให้พระนางซุงด็อกว่า '''สมเด็จพระจักรพรรรดินีชอนชู''' หรือ '''พระพันปีชอนชู''' พระนางชอนชูก็ใช้ฐานะพระพันปีแทรกแซงราชกิจสร้างฐานอำนาจในราชสำนักจนมีอำนาจล้นฟ้า พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้อาณาจักรโครยอเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายใน สงครามภายนอก พระพันปีชอนชูก็ทรงสนับสนุนคิมชียังเป็นขุนนางใหญ่ในราชสำนักจนบาดหมางกับเชื้อพระวงศ์ และทำให้อำนาจในราชสำนักสั่นคลอน คังโจได้วางแผนโค่นอำนาจพระพันปีชอนชูวางแผนปลงพระชนม์พระนาง ฆ่าคิมชียางจนเป็นเหตุให้เผ่าคิตันรุกรานยึดครองอาณาจักรโครยอได้สำเร็จ พระเจ้ามกจงทรงสละราชสมบัติเนื่องจากเบื่อหน่ายการแย่งชิงอำนาจ โดบให้องค์ชายวังซุนพระราชโอรสของพระนางฮอนจองกับองค์ชายวังอุกขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าฮยอนจง โดยมีคังกัมชันพระสหายขององค์ชายวังอุกให้การสนับสนุน เมื่อพระเจ้ามกจงสละราชสมบัติทรงกลับไปอยู่ที่พระราชวังมบองบกพร้อมกับพระนางชอนชูและพระมเหสีซอนจอง คิมชียางวางแผนปลงพระชนม์พระเจ้ามกจงเรื่องทราบถึงพระนางชอนชู พระนางจึงได้สังหารคิมชียาง แต่ไม่นานพระเจ้ามกจงถูกลอบปลงพระชนม์โดยขุนนางกลุ่มซิลลาโดยกลุ่มซิลลา เกรงว่าพระเจ้ามกจงจะกลับมาครอยงราชย์อีก ทำให้พระนางชอนชูทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมาก พระนางพร้อมกับพระมเหสีซอนจองมเหสีของพระเจ้ามกจงจึงได้ทำการแก้แค้นกลุ่มขุนนางซิลลา และพร้อมกับขับไล่พวกคิตันออกจากโครยอได้สำเร็จ
ผู้ใช้นิรนาม