ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{wikisource|มติของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ}}
* [http://www.asianlii.org/th/other/THCDR/2006/30.html ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 30 (ภาษาอังกฤษ)]. ''AsianLii''. สืบค้นเมื่อ 29-12-2552.
{{วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย พ.ศ. 2548-2552}}
 
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:คตส.| ]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรังสิต]]
{{โครงการเมือง}}
[[en:Assets Examination Committee (Thailand)]]