ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(substituteTemplate)
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก ตรงกับวันที่ [[3 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2343]] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับ[[เจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าสำลีวรรณ]] พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรี]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
 
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงโปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ในปี พ.ศ. 2405 ทรงมีพระชายาคือ คุณหญิงพลับ พระธิดาใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระโอรส 3 พระองค์ คือ [[หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา]] [[หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา]] และ[[หม่อมเจ้าเสาวรส อิศรเสนา]]
 
== อ้างอิง ==
* {{อ้างหนังสือ
| ผู้แต่ง = ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
*| ชื่อหนังสือ = #REDIRECT[[ผู้ใช้:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
| URL =
| จังหวัด = กรุงเทพ
| พิมพ์ที่ = สำนักพิมพ์บรรณกิจ
| ปี = พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544
| ISBN = 974-222-648-2
| หน้า = หน้าที่
| จำนวนหน้า = 490
}}
 
* เล็ก พงษ์สมัครไทย, [http://arcbs.bsru.ac.th/rLocal/print.php?story=02/04/07/2253041 สายสัมพันธ์ ราชสกุลพระเจ้าตาก กับราชวงศ์จักรี] ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 270 วันที่ 1 เมษายน 2545
* #REDIRECT[[ผู้ใช้:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
 
 
5,840

การแก้ไข