ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัคคุเทศก์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''มัคคุเทศก์''' (หรือ'''ไกด์ท่องเที่ยว''') เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหล...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''มัคคุเทศก์''' (หรือ'''ไกด์ท่องเที่ยว''') เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่างๆแก่บุคคที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเอกเทศ หรือนักท่องเที่ยวในกรณีทัศนศึกษาที่สถานีทางศาสนาหรือประวัติศาสตร์ พิพิธพันธ์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอื่นๆ<ref>[http://www.jobmonkey.com/landtours/html/tour_guide_interview.html On the Job: A Seasoned Tour Guide Tells All], [http://www.jobmonkey.com/ JobMonkey.com].</ref> มัคคุเทศก์ส่วนใหญ่จะได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าทำงาน ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศและภูมิภาค
 
ตาม[[สมาคมมาตรฐานยุโรป]] คำจำกัดความของคำว่า "มัคคุเทศก์(tourist guide)" คือ:
 
: ''มัคคุเทศก์'' = บุคคลที่นำพาซึ่งผู้เยี่ยมชมในภาษาที่ผู้เยี่ยมชมเลือกและอธิบายซึ่งวัฒนธรรมและ[[มรดกทางธรรมชาติ]]ของพื้นที่นั้นๆ โดยบุคคลนั้นมักมีหนังสือรับรองคุณวัฒิที่ออกให้โดยหรือยอมรับโดยทางการ{{citation|date=March 2010}}
 
การรองรับคุณวุฒิการนำเที่ยวถือเป็นสิ่งจำเพาะของแต่ละประเทศและในแต่ละเหตุการณ์ ในบางกรณี การรับรองนี้อยู่ในระดับประเทศ ในบางกรณี อยู่ในระดับภูมิภาค ในทุกกรณี การนำเที่ยวมักขึ้นอยู่กับหลักจริยธรรมและศีลธรรมในการศึกษาและการฝึกงานของประเทศนั้นๆ ศีลปะการนำเที่ยวถือเป็นงานฝีมือ ต้องมีความสามารถในการรับรู้และเลือกบอกข้อมูลให้แต่ละกลุ่มผู้ฟัง ความสามารถในการส่งต้อข้อมูลโดยใช้วิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมา ความสามารถที่จะให้ผู้มาเที่ยวเห็นและรับรู้ด้วยตัวเองในเวลาเดียวกัน
{{reflist}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
== External links ==
{{commonscat|Tour guides}}
*[http://wftga.org/ World Federation of Tourist Guide Associations]
*[http://www.feg-touristguides.org/ European Federation of Tourist Guide Associations]
*http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Badge_tourist_guide
{{Tourism}}
 
[[หมวดหมู่:อาชีพ]]
[[Category:Personal care and service occupations]]
[[หมวดหมู่:การท่องเที่ยว]]
[[Category:Hospitality occupations]]
[[Category:Museum education]]
[[Category:Cultural heritage]]
[[Category:Tour guides| ]]
 
{{Tourism-stub}}
146,386

การแก้ไข