ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์หอสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์"

เปลี่ยน หมวดหมู่:บริษัท → หมวดหมู่:บริษัทของสหรัฐอเมริกา ด้วยสจห.
(หน้าใหม่: '''บริษัท โอซีแอลซี ศูนย์ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์''' (OCLC) "เป็นอ...)
 
(เปลี่ยน หมวดหมู่:บริษัท → หมวดหมู่:บริษัทของสหรัฐอเมริกา ด้วยสจห.)
โอซีแอลซีและห้องสมุดสมาชิกได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อผลิตและรักษา[[เวิลด์แคต]] คาตาล็อกสหภาพออนไลน์โอซีแอลซี ซึ่งเป็น [[OPAC]] ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวิลด์แคตได้เก็บรวบรวมบันทึกจากห้องสมุดสาธารณะและเอกชนจากทั่วโลก โปรแกรมโอเพ่นเวิล์ดแคตได้ทำให้บันทึกสื่อที่ห้องสมุดเป็นเจ้าของในฐานข้อมูลเวิล์ดแคตของโอซีแอลซีซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้เว็บจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนไซต์บรรณานุกรมและไซต์ขายหนังสือ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของโอซีแอลซีได้เริ่มต้นโครงการวิกิซึ่งให้ผู้อ่านเพิ่มข้อคิดเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกบนเวิลด์แคต
 
[[หมวดหมู่:บริษัทของสหรัฐอเมริกา]]
 
[[en:Online Computer Library Center]]