ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

# วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี<br />ถ.[[ชวนะอุทิศ]] ต.[[วัดใหม่]] อ.[[เมืองจันทบุรี]] จ.[[จันทบุรี]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย<br /> ถ.[[จรดวิถีถ่อง]] ต.[[บ้านกล้วย]] อ.[[เมืองสุโขทัย]] จ.[[สุโขทัย]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่<br />เลขที่ 1 ถ.[[สุรยวงค์]] ซ. 2 ต.[[หายยา]] อ.[[อ.เมืองเชียงใหม่]] จ.[[เชียงใหม่]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา<br />เลขที่ 444 หมู่ 10 ถ.[[ถ.มิตรภาพ]] บ้านดอน ต.โคกกรวด อำเภอ[[อ.เมืองนครรราชสีมานครราชสีมา]] จังหวัด[[นครราชสีมา]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด<br />เลขที่ 25 ถ.[[กองพลสิบ]] ต.[[ในเมือง]] อ.[[เมืองร้อยเอ็ด]] จ.[[ร้อยเอ็ด]]
# วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์<br />ถ.[[สนามบิน]] อ.[[เมืองกาฬสินธุ์]] จ.[[กาฬสินธุ์]]
ผู้ใช้นิรนาม