ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยุคน้ำแข็ง"

(โรบอต เพิ่ม: eu, qu, simple ลบ: tr แก้ไข: ro, vi)
ทำให้เกิดการขยายตัวของ[[แผ่นน้ำแข็ง]]ในผืนทวีป แผ่นน้ำแข็ง[[ขั้วโลก]] และ[[ธารน้ำแข็ง]]อัลไพน์
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{commonscat|Ice age}}
ผู้ใช้นิรนาม