ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

 
== วิทยาลัยชุมชน ==
{{ดูบทความหลัก|วิทยาลัยชุมชน}}
 
'''วิทยาลัยชุมชน''' เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] เปิดสอนในระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น ตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งขึ้นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา
''ดูรายละเอียดได้ที่ [[สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน]]''
 
== ดูเพิ่ม ==