ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอง"

เพิ่มขึ้น 412 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
===โรงพยาบาล===
===สถานีอนามัย===
<ref>http://203.157.6.200/allclinic/mapandreport/ampur.asp?ampurid=06&provinceid=54&ketid=9&off_type=03</ref>มีสถานีอนามัยประจำตำบล และประจำหมู่บ้าน
*สถานีอนามัยแดนชุมพล
*สถานีอนามัยตำบลเตาปูน
*สถานีอนามัยตำบลห้วยหม้าย
*สถานีอนามัยตำบลหัวเมือง
*สถานีอนามัยบ้านทุ่งน้าว
*สถานีอนามัยบ้านนาไร่เดียว
*สถานีอนามัยบ้านนาหลวง
*สถานีอนามัยบ้านป่าเลา
*สถานีอนามัยบ้านลูนิเกตุ
*สถานีอนามัยบ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง
*สถานีอนามัยบ้านวังฟ่อน
*สถานีอนามัยบ้านห้วยขอน
*สถานีอนามัยหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม