ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ"

== ดูเพิ่ม ==
* http://www.bcnnv.ac.th เว็บไซด์อย่างเป็นทางการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
* [http://eduserv.ku.ac.th/academics%202008/fac06_1.html โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]]
4,291

การแก้ไข