ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

คำร้องโดย จริยา สมประสงค์ ทำนองโดย สุกรี ไกรเลิศ ขับร้องโดย กลุ่มสโมสรนักเพลง
 
www.ro89
=== เพลง ร่มตา ร่มใจ ===
 
สมจิตร สมศร๊ ศุภเดช งามนา ม.2/6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพลงร่มตาร่มใจ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม