ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: af, fa, ko, nl, nn, tr ลบ: et, lt, pt แก้ไข: de, en, it, pl)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะ[[รัฐมนตรี]]''' ({{lang-en|CabinetCouncil of Ministers}}) มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ[[รัฐสภา]] ตาม[[รัฐธรรมนูญ]] และ[[กฎหมาย]] อันประกอบด้วย หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า ''[[นายกรัฐมนตรี]]'' และรัฐมนตรีอื่น ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
== ดูเพิ่ม ==
5,233

การแก้ไข