เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ความต้านทานไฟฟ้า''' ({{lang-en|electrical resistance}}) คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง[[แรงดัน]]และ[[กระแสไฟฟ้า]]ของวัตถุ<ref>J. D. Kruas., "Electromagnetics.," McGrawhill, 1992, Singapore, ISBN 0-07-11266-x, p-183 </ref> วัตถุที่มีความต้านทานต่ำจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เรียกว่า [[ตัวนำไฟฟ้า]] ในขณะที่[[ฉนวนไฟฟ้า]]มีความต้านทานสูงมากและกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยาก
 
ค่าความต้านทานไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ R มีหน่วยเป็น[[โอห์ม]] (Ω) ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Georg Simon Ohm ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เสนอรายงานการทดลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในปี 1826 ส่วนกลับของค่าความต้านทานเรียกว่า [[ความนำไฟฟ้า]] (Conductivity) หน่วย[[ซีเมนส์]]
320

การแก้ไข