ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| death_date =
| death_place =
| party = [[พรรคไทยรักไทย|ไทยรักไทย]]
| spouse = นางพัชราภรณ์ รัตนเพียร
| religion =
== ครอบครัว ==
 
เป็นบุตรของ นายประชุม – นางวิจิตรา รัตนเพียร มีพี่น้องจำนวน 4 คน คือ ดร.ประวิช รัตนเพียร ,ดร.ประเวช รัตนเพียร,ดร.วาชิต รัตนเพียร และดร.วิชุดา รัตนเพียร สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร '''มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน'''
 
สมรสกับนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร
'''มีบุตร-ธิดา จำนวน 4 คน'''
* คนที่ 1 นายพิชญ์ รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* คนที่ 2 นายปริน รัตนเพียร กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก [[มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
* คนที่ 3 นางสาววิชภรณ์ รัตนเพียร จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบปริญญาโทที่ UNIVERSITY OF WESTMINSTER
กำลังศึกษาระดับปริญาเอกที่ สหราช อาณาจักร
* คนที่ 4 นางสาวปรินดา รัตนเพียร กำลังศึกษาที่ ST.CATHERINE ประเทศอังกฤษ
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : Thailand : Medical Hub of Asia
* พ.ศ. 2548 - กรรมการ[[คณะกรรมการการอุดมศึกษา]] วาระที่ 1
* พ.ศ. 2548 - 2549 - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ]] (2 สิงหาคม 2548)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168198.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548</ref>
* มีส่วนสำคัญในการผลักดัน : การสร้างความตระหนักของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ รายการ Mega Clever
* พ.ศ. 2551 - [[กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน]] BOI,ประธานอนุกรรมการนโยบายและพิจารณาส่งเสริมการลงทุน
* พ.ศ. 2541 - มหาวชิรมงกุฎ
* พ.ศ. 2542 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{สืบตำแหน่งพิเศษเริ่ม}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี}}
{{ผู้แทนการค้าไทย}}
 
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2499]]
54,139

การแก้ไข