ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อบุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

* [[สันติภาพ อินกองงาม]] (ศิษย์เก่าวิจิตรศิลป์) ผู้กำกับภาพยนตร์อิสระ
* [[สายัณห์ จันทร์ตา]] (ศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ) นักพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมเครือข่ายภาคเหนือตอนบน
* [[สุพรรณ ทองคล้อย]] (ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์) (นามปากกา แรคำ ประโดยคำ กวีซีไรท์ 2541) รองศาสตราจาย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
== อ ==
ผู้ใช้นิรนาม