ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ว็อล์ฟกัง เพาลี"

→‎อ้างอิง: บรรณานุกรม
(→‎อ้างอิง: บรรณานุกรม)
ภาพอย่างหนึ่งที่ดูจะอบอุ่นกว่ามาจากเรื่องข้างล่างนี้ที่ปรากฏในบทความเกี่ยวกับ ดิราค:
"เวอร์เนอร์ ไฮเซนเบอร์ก (ใน Physics and Beyond ปี พ.ศ. 2514) จำได้ถึงการสนทนาอย่างฉันท์มิตรอันหนึ่งระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมหนุ่มๆ ที่ การประชุม โซล์เวย์ ปี พ.ศ. 2470 เกี่ยวกับ ทัศนคติของไอสไตน์ และ พลางค์ ในเรื่องศาสนา วูล์ฟคาง เพาลี, ไฮเซนเบอร์ก และ ดิราค ได้มีส่วนร่วมในการสนทนาด้วย ความเห็นในส่วนของ ดิราค นั้นเป็นการวิจาร์ณที่ คมกริบ และ ชัดเจน เกี่ยวกับการบังคับควบคุมศาสนาในทางการเมือง" บอห์ร ได้ชื่นชมในความชัดเจนนั้นเป็นอันมาก หลังจากไฮเซนเบอร์ก ได้รายงานความเห็นนั้นให้เขาฟัง ในท่ามกลางสิ่งเหล่าอื่น ดิราค ได้พูดว่า "ผมไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าทำไมพวกเราจึงปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการมาถกเถียงกันเรื่องศาสนา ถ้าเราซื่อสัตย์ และ ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ความซื่อสัตย์ เป็นหน้าที่อันเที่ยงตรงของพวกเรา เราช่วยไม่ได้ เว้นแต่จะยอมรับว่าศาสนาใดๆ ก็ตาม ต่างก็เป็นหีบห่ออันหนึ่งของคำกล่าวที่ผิดๆ ปราศจากพื้นฐานที่เป็นจริงอันใด ความเห็นอันเยี่ยมของพระเจ้าเป็นผลผลิตของจินตนาการของมนุษย์ [...] ผมไม่ได้จำเรื่องลึกลับทางศาสนาเรื่องไหนเลย อย่างน้อยก็เพราะมันขัดแย้งกันเอง [...]" ความเห็นของไฮเซนเบอร์กนั้นพอทนได้ ส่วน เพาลีได้นิ่งเงียบอยู่ หลังจากเสนอข้อสังเกตบางอย่างในตอนต้น แต่ท้ายแล้ว เมื่อเขาถูกถาม สำหรับความเห็นของเขา เขาพูดด้วยความขบขันว่า "ดี ผมควรจะพูดด้วยว่าเพื่อนของเรา ดิราค ได้มีศาสนาแล้ว และ คำสั่งข้อแรกของศาสนานี้คือ พระเจ้าไม่มีอยู่จริง และ พอล ดิราค เป็น ผู้พยากรณ์ของเขา"" ทุกคนต่างระเบิดออกมาเป็นเสียงหัวเราะ รวมทั้ง ดิราค ด้วย
 
== บรรณานุกรม ==
; จากงานเขียนของเพาลี
* {{cite book|last=Pauli|first=Wolfgang|coauthors=Jung, C.G.|year=1955|title=The Interpretation of Nature and the Psyche|publisher=Random House|isbn=}}
* {{cite book|last=Pauli|first=Wolfgang|title=Theory of Relativity|publisher=Dover|location=New York|year=1981|isbn=048664152X}}
* {{cite book|last=Pauli|first=Wolfgang|coauthors=Jung, C.G.|year=2001|title=Atom and Archetype, The Pauli/Jung Letters, 1932–1958|editor=ed. C.A. Meier|publisher=Princeton University Press|location=Princeton, New Jersey|isbn=}}
 
; งานเขียนอื่นเกี่ยวกับเพาลี
* {{cite book|last=Enz|first=Charles P.|year=2002|title=No Time to be Brief, A scientific biography of Wolfgang Pauli|publisher=Oxford Univ. Press|isbn=}}
* {{cite book|last=Enz|first=Charles P.|chapter=Rationales und Irrationales im Leben Wolfgang Paulis|editor=ed. H. Atmanspacher, et al.|year=1995|title=Der Pauli-Jung-Dialog|publisher=Springer-Verlag|location=Berlin|isbn=}}
* {{cite book|last=Gieser|first=Suzanne|year=2005|title=The Innermost Kernel. Depth Psychology and Quantum Physics. Wolfgang Pauli's Dialogue with C.G. Jung|publisher=Springer Verlag|isbn=}}
* {{cite book|last=Jung|first=C.G.|year=1980|title=Psychology and Alchemy|publisher=Princeton Univ. Press|location=Princeton, New Jersey|isbn=}}
* {{cite book|last=Keve|first=Tom|year=2000|title=Triad: the physicists, the analysts, the kabbalists|publisher=Rosenberger & Krausz|location=London|isbn=}}
* {{cite book|last=Lindorff|first=David|year=1994|title=Pauli and Jung: The Meeting of Two Great Minds|publisher=Quest Books|isbn=}}
* {{cite book|last=Pais|first=Abraham|year=2000|title=The Genius of Science|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=}}
* {{Cite book|last1=Enz|first1=P.|last2=von Meyenn|first2=Karl (editors)|last3=Schlapp|first3=Robert (translator)|year=1994|title=Wolfgang Pauli - Writings on physics and philosophy|publisher=Springer Verlag|location=Berlin|isbn=978-354-05685-99|postscript=<!--None-->}}
* {{cite book|last=Laurikainen|first=K. V.|year=1988|title=Beyond the Atom - The Philosophical Thought of Wolfgang Pauli|publisher=Springer Verlag|location=Berlin|isbn=0387194568}}
* {{cite book|last=Casimir|first=H. B. G.|year=1983|title=Haphazard Reality: Half a Century of Science|publisher=Harper & Row|location=New York|isbn=0-060-15028-9}}
* {{cite book|last=Casimir|first=H. B. G.|year=1992|title=Het toeval van de werkelijkheid: Een halve eeuw natuurkunde|publisher=Meulenhof|location=Amsterdam|isbn=9-029-09709-4}}
* {{cite book|last=Miller|first=Arthur I.|year=2009|title=Deciphering the Cosmic Number: The Strange Friendship of Wolfgang Pauli and Carl Jung|publisher=W.W. Norton & Co.|location=New York|isbn=978-039-30653-29}}
 
== อ้างอิง ==