ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เขียนงานอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

==วิธีเขียนงาน ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์==
=== เรียบเรียงประโยค และคำพูดใหม่ ===
โดยการนำประโยคที่มีการเขียนไว้แล้ว มาจัดเรียงรูปแบบใหม่ เปลี่ยนคำศัพท์ ตำแหน่งคำ และหน้าที่คำ ซึ่งทำให้ประโยคที่ออกมาใหม่ มีความสวยงามมากขึ้นและยังไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เจ้าของเดิม แต่คงเดิมถึงข้อเท็จจริงในบทความเดิม. '''ที่สำคัญ'''อย่าลืมที่จะใส่[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|แหล่งอ้างอิง]] เพื่อเป็นการเคารพผลงานของผู้เขียนเดิม และให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบ และอ้างอิงความถูกต้องได้
 
'''ตัวอย่าง'''
{|class="wikitable"
| ต้นฉบับ
| ในปี พ.ศ. 2474 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเริ่มก่อสร้าง โดยคำร้องขอของมิซซังคาทอลิกไทย ผ่านทางคณะชีอุร์สุลิน ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 โดยมีการสำรวจพื้นที่โดยเจ้าคณะโรงเรียนมาแตร์เดอี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน โรงเรียนเรยีนาเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2472 และสร้างเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475 โดยลักษณะอาคารในช่วงแรก มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมี ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องน้ำ ห้องอาหาร และ ห้องประชุม
|-
|colspan =2 | '''นำมาเรียบเรียงใหม่'''
|-
|[[ภาพ:Crystal 128 error.png|100px]]<br> ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
|ในปี 2474 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้เริ่มก่อสร้าง โดยคำร้องขอของมิซซังคาทอลิกประเทศไทย ผ่านทางคณะชีอุร์สุลิน ณ เมืองโรม ประเทศอิตาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 โดยมีการสำรวจพื้นที่โดยเจ้าคณะโรงเรียนมาแตร์เดอี ในกรุงเทพ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกัน โรงเรียนเรยีนาเริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2472 และสร้างเสร็จต้นปี พ.ศ. 2475 โดยลักษณะอาคารในช่วงแรก มีลักษณะเป็นรูปตัว L ยาว 86 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมี ห้องนอนนักเรียนประจำ ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องประชุม
|}
 
2,276

การแก้ไข