ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

 
== พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชน ==
นอกจากการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่แล้ว อพท. ยังได้ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่
 
อพท. ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 18 ชุมชน ประกอบด้วย
#ชุมชนบ้านวอแก้ว [[อำเภอห้างฉัตร]] [[จังหวัดลำปาง]]
#ชุมชนบ้านท่าลัง1. ตำบลแหลมกลัด [[อำเภอโขงเจียม]]เมืองตราด [[จังหวัดอุบลราชธานี]]ตราด
#ชุมชน2. บ้านบางโรงเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว [[อำเภอถลาง]]เมืองตราด [[จังหวัดภูเก็ต]]ตราด
3. บ้านสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
4. ตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
5. ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
6. ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
7. บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
8. บ้านเขาเพ-ลา ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ชุมชน9. บ้านวอแก้ว [[ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร]] [[จังหวัดลำปาง]]
10. บ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
11. บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
12. ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
13. ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
14. ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
15. วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
16. ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
18. อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
19. เมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
==การบริหารงาน==
ผู้ใช้นิรนาม