ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑ ปี
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีนามเดิมว่า "พุ่ม" เป็นบุตรคนที่ 4 ของหลวงจีนประชา (ทองอยู่) ยกบัตรเมืองนครไชยศรี
เมื่อ พ.ศ.2363 ปีมะโรง บิดามารดามีบ้านเป็นแพลอยอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ-ฝั่งธนบุรี เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
 
คนที่ 1
เป็นหญิงชื่อ ฮวด สมรสกับเจ้าสัวซี เศรษฐีใหญ่
ผู้แต่งสำเภาของกรมพระราชวังบวรศักดิพลเสพย์รัชกาลที่ 3
 
คนที่ 2
เป็นชายชื่อ อ้น มีธิดาคนหนึ่งเป็นหม่อมห้ามในกรมหมื่นอุดมรัตนราษี
 
คนที่ 3
เป็นชายชื่อ ขุนเณร ได้ภรรยาเป็นธิดาพระไชยบาล(เจ๊ะสัวหง)
 
คนที่ 4
เป็นชายชื่อ พุ่ม ต่อมาได้บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
 
คนที่ 5
เป็นหญิงถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}
12

การแก้ไข